“Zo ben ik nu eenmaal!”
In deze cursus leert u omgaan met lastig gedrag, zowel dat van anderen als van uzelf. U leert gedragspatronen herkennen die samenhangen met persoonlijkheidsproblematiek.

Deze cursus wordt gegeven aan de hand van het gelijknamige boek van Willem van der Does. Van dit boek zijn meer dan 85.000 exemplaren verkocht en het is vertaald in het Engels, Duits en Zweeds.

In 2013 is het boek grondig herzien en heb ik een hoofdstuk geschreven over omgangsregels. Deze cursus/workshop heb ik op vele plekken, in vele vormen gegeven. Van een lezing van drie kwartier tot een training van twee dagen.

Informatiefolder: Collegereeks Strategische communicatie

 

SdU Juridische Opleidingen
Sinds 2003 verzorg ik samen met collega Rembrandt Zuijderhoudt mediationcursussen voor SdU Juridische Opleidingen (v/h Vermande Studiedagen). Het begon met “Conflicten en mediation in de gezondheidszorg”.

Inmiddels is er een tweeluik: “Conflict en emoties” en “Mediation en moeilijke mensen”.
Een derde cursus is “Het systeem in conflict”, over de systemische aanpak van conflicten. De gemiddelde waardering van cursisten is tussen 8 en 8,5.

Rond de thema’s conflicthantering, communicatie en samenwerking kunt u cursussen op maat te bestellen.

Informatiefolder: Mediation Masterclass

Academie voor Medisch Specialisten

Voor de AMS heb ik de cursus “Mediationvaardigeheden voor conflicthantering in de gezondheidszorg” ontwikkeld.

Cursus mediationvaardigheden