Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

– Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van vakgroep.

– Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van hoogleraar en staflid.

– Coaching individuele medewerkers op niveau hoogleraar en UHD.