Welkom op de website van S.E. Booij Consultancy

 

In mijn consultancy bied ik individuele coaching, teamcoaching, procesbegeleiding, conflicthantering en cursussen.

Vanuit mijn achtergrond als ex-medisch specialist, gedragsdeskundige en leidinggevende, begeleid ik sinds 2001 professionals en leidinggevenden, individueel en in groepen.

Doel is het wegnemen van blokkades in communicatie en samenwerking, het stimuleren van persoonlijke groei en een toename van plezier in het werk!

Mijn doelgroep bestaat uit artsen, juristen, wetenschappers, leidinggevenden op ministeries en in het bedrijfsleven.

Naast het werk in mijn eigen consultancy ben ik partner bij Dokters4Dokters.

Artsen

10 juni 2015

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

 • Procesbegeleiding en/of conflicthantering maatschappen en vakgroepen.
 • Coach verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten.
 • Coaching raden van bestuur, afdelingsleiding, individuele medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten.
 • Vaste begeleider groepsgesprekken medisch specialisten NKI-AvL en VUmc.
 • Intervisie begeleider voor Academie van Medisch Specialisten in het programma’s ‘Management voor Medici’ en ‘De Talentklas’.
 • Cursus ‘Omgaan met lastig gedrag’ voor medisch specialisten en huisartsen.
 • Cursus ‘Balans werk/privĂ©’ voor arts-assistenten.
 • Academie van Medisch Specialisten.


Juristen

10 juni 2015

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

 • Conflictbemiddeling advocatenkantoor.
 • Individuele coachings.
 • Docent SdU Mediation Masterclasses.
 • Cursus ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ voor o.a. VAS-congres, rechtsbijstandskantoren etc.

Wetenschappers

10 juni 2015

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

 • Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van vakgroep.
 • Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van hoogleraar en staflid.
 • Coaching individuele medewerkers op niveau hoogleraar en UHD.

Leidinggevenden

10 juni 2015

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

 • Intervisiebegeleider Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst (2012 – 2014).
 • Supervisie groep ervaren coaches van het Ministerie van Justitie.
 • Cursussen voor Intercoach en Intermin over communicatie en omgaan met lastig gedrag.
 • Coaching individuele ambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken, Justitie en VWS.