Voor goede samenwerking zijn heldere communicatie, duidelijke afspraken en een zekere mate van onderling vertrouwen noodzakelijk.

Als er problemen in de samenwerking ontstaan is dat meestal het gevolg van verschil van inzicht betreffende doelstellingen, onduidelijke rolverdeling, problemen in de communicatie of onheldere afspraken. Indien dit te lang duurt leidt dat tot gebrek aan onderling vertrouwen en persoonlijke conflicten. In een veranderende omgeving is continu onderhoud van de samenwerking essentieel. Voorkomen is beter dan genezen.

Teams vragen mij dan ook geregeld om bijvoorbeeld de jaarlijkse heidedag voor te zitten, dus in een puur begeleidende rol. Aan de andere kant van het spectrum word ik ingeschakeld als er ernstige conflicten zijn.
In alle gevallen is mijn streven om uw team zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen en de tools te geven om in de toekomst zo zelfredzaam mogelijk te zijn.