Bij coaching is het vertrekpunt werkgerelateerde problematiek. U ervaart problemen op uw werk of ten gevolge van uw werk en wilt daar graag iets aan doen. Het kan gaan om vragen rond leidinggeven, samenwerken in- en extern, de balans werk-privé, de verschillende fases in uw carrière, vragen over zingeving etc. Daarbij komen ook uw persoon en uw persoonlijke omstandigheden aan bod.

Het gaat bij coaching om gezonde mensen die werkgerelateerde problemen ervaren. Soms is er sprake van ernstige conflicten of hardnekkige problematiek, dat is geen contra-indicatie voor coaching. Als u zich echter niet meer in staat voelt om te werken dan is het nu niet het juiste moment om dit type coaching te starten. Ook verslavingsproblematiek vormt een contra-indicatie.

Een coachingstraject omvat vijf tot tien gesprekken van 1,5 uur. De ervaring leert dat dat voldoende is om de wind weer in de zeilen te krijgen.

Individuele coaching vindt plaats op mijn kantoor te Oegstgeest en eventueel op afspraak elders.