Aan de top van een organisatie wordt veel van u gevraagd. U bent boegbeeld, deel van een team, conflictbemiddelaar en visionair.

Leidinggevende duo’s of teams maken mee dat allerlei krachten in de organisatie bewust of onbewust proberen hen uit elkaar te spelen. Dit levert onderlinge fricties op, die soms moeilijk te bespreken zijn, het werkplezier vergallen en de organisatie kunnen schaden.

Het bespreken van deze zaken met een gesprekspartner die geen partij is, schept helderheid en inzicht en opent de weg naar nieuwe oplossingen.

Coaching van (leden van) Raden van Bestuur vindt plaats op mijn kantoor te Oegstgeest of op locatie.