Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

  • Procesbegeleiding en/of conflicthantering maatschappen en vakgroepen.
  • Coach verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten.
  • Coaching raden van bestuur, afdelingsleiding, individuele medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten.
  • Vaste begeleider groepsgesprekken medisch specialisten NKI-AvL en VUmc.
  • Intervisie begeleider voor Academie van Medisch Specialisten in het programma’s ‘Management voor Medici’ en ‘De Talentklas’.
  • Cursus ‘Omgaan met lastig gedrag’ voor medisch specialisten en huisartsen.
  • Cursus ‘Balans werk/privĂ©’ voor arts-assistenten.
  • Academie van Medisch Specialisten.