Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

  • Intervisiebegeleider Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst (2012 – 2014).
  • Supervisie groep ervaren coaches van het Ministerie van Justitie.
  • Cursussen voor Intercoach en Intermin over communicatie en omgaan met lastig gedrag.
  • Coaching individuele ambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken, Justitie en VWS.