Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

  • Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van vakgroep.
  • Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van hoogleraar en staflid.
  • Coaching individuele medewerkers op niveau hoogleraar en UHD.