Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

– Intervisiebegeleider Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst (2012 – 2014).

– Supervisie groep ervaren coaches van het Ministerie van Justitie.

– Cursussen voor Intercoach en Intermin over communicatie en omgaan met lastig gedrag.

– Coaching individuele ambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken, Justitie en VWS.