Voorbeelden van verrichte werkzaamheden:

–  Procesbegeleiding en/of conflicthantering maatschappen en vakgroepen.
–  Coach verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten.
–  Coaching raden van bestuur, afdelingsleiding, individuele medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten.
–  Vaste begeleider groepsgesprekken medisch specialisten NKI-AvL en VUmc.
–  Intervisie begeleider voor Academie van Medisch Specialisten in het programma’s ‘Management voor Medici’ en ‘De Talentklas’.
–  Cursus ‘Omgaan met lastig gedrag’ voor medisch specialisten en huisartsen.
–  Cursus ‘Balans werk/privé’ voor arts-assistenten.
–  Academie van Medisch Specialisten: cursus ‘Mediation vaardigheden voor conflicten in de gezondheidszorg’