Booij Consultancy

Coaching, procesbegeleiding, conflicthantering

Navigation Menu

Leidinggevenden

Leidinggevenden

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden: Intervisiebegeleider Kandidatenprogramma Algemene Bestuursdienst (2012 – 2014). Supervisie groep ervaren coaches van het Ministerie van Justitie. Cursussen voor Intercoach en Intermin over communicatie en omgaan met lastig gedrag. Coaching individuele ambtenaren van de ministeries van Algemene Zaken, Justitie...

Read More

Wetenschappers

Wetenschappers

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden: Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van vakgroep. Conflictbemiddeling en procesbegeleiding ten behoeve van hoogleraar en staflid. Coaching individuele medewerkers op niveau hoogleraar en UHD.

Read More

Juristen

Juristen

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden: Conflictbemiddeling advocatenkantoor. Individuele coachings. Docent SdU Mediation Masterclasses. Cursus ‘Omgaan met moeilijk gedrag’ voor o.a. VAS-congres, rechtsbijstandskantoren etc.

Read More

Artsen

Artsen

Voorbeelden van verrichte werkzaamheden: Procesbegeleiding en/of conflicthantering maatschappen en vakgroepen. Coach verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten. Coaching raden van bestuur, afdelingsleiding, individuele medisch specialisten, huisartsen, arts-assistenten. Vaste begeleider groepsgesprekken medisch specialisten NKI-AvL en VUmc....

Read More